Bảng Giá Xe Mercedes-Benz mới nhất 2017 – Cập nhật liên tục

Bảng giá xe Mercedes mới nhất năm 2017 – Chúng tôi update bảng giá chính hãng mới nhất của Mercedes năm 2017 cho quý bạn đọc quan tâm, theo dõi và mua xe

Dưới đây là bảng giá chính thức được niêm yết bởi Mercedes-Benz Việt Nam. 

Hình ảnh sản phẩm Model Giá (VND) Trả góp Mercedes
GLA 200 Mercedes-Benz GLA 200 1.519.000.000 Trả góp Mercedes GLA200 hàng tháng từ:
17.195.000 VNĐ
Trả trước: 379.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
(Điều kiện tham chiếu)
GLA 250 Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC 1.749.000.000 Trả góp Mercedes GLA250 hàng tháng từ:
19.797.000 VNĐ
Trả trước: 437.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLA 45 Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC 2.279.000.000 Trả góp Mercedes GLA45 hàng tháng từ:
25.797.000 VNĐ VNĐ
Trả trước: 569.750.000
VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLA 45 Edition Mercedes-AMG GLA 45  4MATIC Edition 1 2.519.000.000 Trả góp Mercedes GLA45 Edition 1 hàng tháng từ:
28.515.000 VNĐ
Trả trước: 629.750.000
VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
A200 Mercedes-Benz A 200 1.339.000.000 Trả góp Mercedes A200 hàng tháng từ:15.200.000
VNĐ

Trả trước: 334.750.000
VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
A250MG Mercedes-Benz A 250 AMG 1.699.000.000
Trả góp Mercedes A250 hàng tháng từ:
19.250.000 VNĐ
Trả trước: 424.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
Screen Shot 2016-03-12 at 1.35.30 AM Mercedes-Benz A 250 Motorsport Edition

 

 1.958.000.000

Hoặc trả góp hàng tháng từ:

22.165.000 VNĐ

Trả trước: 489.500.000 VNĐ

lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

A45AMG Mercedes-AMG A45 2.249.000.000 Trả góp Mercedes A45 hàng tháng từ:25.460.000 VNĐ
Trả trước: 562.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
C200 Mercedes-Benz C 200 Model 2015 Liên hệ Trả góp Mercedes C200 hàng tháng từ:
LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
C250 Mercedes-Benz C 250 Exclusive Model 2017 ( Bản nâng cấp ) 1.679.000.000 Trả góp Mercedes C250 Exclusive hàng tháng từ: 18.450.000 VNĐ
Trả trước: 407.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
 mercedes-c250-amg Mercedes-AMG C 250 Model 2015   Trả góp Mercedes C250 hàng tháng từ:
LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
C300 Mercedes-AMG C 300 1.889.000.000 Trả góp Mercedes C300 hàng tháng từ:20.300.000 VNĐ
Trả trước: 449.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
C200 Mercedes-Benz C 200 ( Bản Nâng cấp ) 1.479.000.000 Trả góp Mercedes C200 hàng tháng từ:
16.300.000 VNĐ
Trả trước: 359.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
C63S Mercedes-AMG C 63 S 4.379.000.000 Trả góp Mercedes C63 hàng tháng từ:49.570.000 VNĐ
Trả trước: 1.094.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
CCoupe1 Mercedes-Benz C 300 Coupe 2.699.000.000

Hoặc trả góp hàng tháng từ: 30.550.000 VNĐ

Trả trước: 674.750.000 VNĐ

 lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

 (Điều kiện tham chiếu)

CLA200 Mercedes-Benz CLA 200 1.489.000.000 Trả góp Mercedes CLA 200 hàng tháng từ:16.855.000 VNĐ
Trả trước: 372.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
CLA250 Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 1.819.000.000 Trả góp Mercedes CLA 250 hàng tháng từ:20.590.000 VNĐ
Trả trước: 454.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
CLA45mg Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 2.279.000.000 Trả góp Mercedes CLA 45 hàng tháng từ:
25.797.000 VNĐ
Trả trước: 569.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
cls 350 Mercedes-Benz CLS 350 4.199.000.000 Trả góp Mercedes CLS 350 hàng tháng từ:
47.530.000 VNĐ
Trả trước: 1.049.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
CLS 400 Mercedes-Benz CLS 400 4.589.000.000 Trả góp Mercedes CLS 400 hàng tháng từ:
51.945.000 VNĐ
Trả trước: 1.147.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
CLS 500 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC 5.089.000.000 Trả góp Mercedes CLS 500 hàng tháng từ:
57.600.000 VNĐ
Trả trước: 1.272.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E250 Mercedes-Benz E 250 AMG 2.329.000.000 Trả góp Mercedes E250 hàng tháng từ:
26.365.000 VNĐ
Trả trước: 582.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E400 Mercedes-Benz E 400 2.879.000.000 Trả góp Mercedes E400 hàng tháng từ:
32.590.000 VNĐ
Trả trước: 719.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E250 Mercedes-Benz E 400 AMG 2.939.000.000 Trả góp Mercedes E400 AMG hàng tháng từ:
LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E200 Mercedes-Benz E 200 Trả góp Mercedes E200 hàng tháng từ:
22.630.000 VNĐ
Trả trước: 499.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E200e Mercedes-Benz E 200 Edition E Trả góp Mercedes E200 Edition hàng tháng từ:
23.195.000 VNĐ
Trả trước: 512.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E250AMGe Mercedes-Benz E 250 AMG Edition 20 Trả góp Mercedes E250 Edition hàng tháng từ:
26.365.000 VNĐ
Trả trước: 582.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
 Mercedes E200 Mercedes-Benz E 200 2017 ( NEW ) 2.099.000.000  Trả góp Mercedes E200 2017 hàng tháng từ:
23.195.000 VNĐ
Trả trước: 512.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
Mercedes E250 2017 Mercedes-Benz E 250 2017 ( NEW ) 2.479.000.000 Trả góp Mercedes E200 2017 hàng tháng từ:
23.195.000 VNĐ
Trả trước: 512.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
Mercedes E300 AMG 2017 Mercedes-Benz E 300 AMG 2017 ( CBU ) 3.049.000.000 Trả góp Mercedes E 300 2017  hàng tháng từ:
LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
E400cariobet Mercedes-Benz E 400 Cabriolet 4.009.000.000 Trả góp Mercedes E400 Cabriolet hàng tháng từ:
45.380.000 VNĐ
Trả trước: 1.002.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
Mercedes AMG G63 Mercedes-AMG G 63 7.199.000.000 Trả góp Mercedes G63 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GL3504MATICCDI Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC 4.049.000.000 Trả góp Mercedes GL350 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GL400-4MATIC Mercedes-Benz GL 400 4MATIC 4.149.000.000 Trả góp Mercedes GL400 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GL63-4MATIC Mercedes-AMG GL 63 4MATIC 8.389.000.000 Trả góp Mercedes GL63 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
 mercedes-sls-couple Mercedes-AMG SLS  coupe LH Trả góp Mercedes SLS hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLE400-4Matic Mercedes-Benz GLE 400 4Matic 3.519.000.000 Trả góp Mercedes GLE 400 hàng tháng từ:39.835.000 VNĐ
Trả trước: 879.750.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLE400-Matic Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Exclusive 3.849.000.000 Trả góp Mercedes GLE 400 Exclusive hàng tháng từ:
43.568.000 VNĐ
Trả trước: 962.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLE400-4Matic-coupe Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe 3.849.000.000 Trả góp Mercedes GLE 400 coupe hàng tháng từ:
43.568.000 VNĐ
Trả trước: 962.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
 mercedes gle Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4Matic Coupe 4.279.000.000 Trả góp Mercedes GLE 450 coupe hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S400 Mercedes-Benz S 400 2015 – Bản nâng cấp 3.819.000.000 Trả góp Mercedes S400 hàng tháng từ:
41.500.000 VNĐ
Trả trước: 917.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S500 Mercedes-Benz S 500 2015 – Bản nâng cấp 5.049.000.000 Trả góp Mercedes S500 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S500 Mercedes-Benz S 500L CBU 2015 LH Trả góp Mercedes S500L hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S500-coupe Mercedes-Benz S 500 4MATIC coupe 8.069.000.000 Trả góp Mercedes S500 coupe hàng tháng từ:91.340.000 VNĐ
Trả trước: 2.017.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S63-4Matic-amg Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC 9.149.000.000 Trả góp Mercedes S63 hàng tháng từ:
103.562.000 VNĐ
Trả trước: 2.287.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
S600-Maybach Mercedes-Benz S 600 Maybach 9.969.000.000 Trả góp Mercedes S600 Maybach hàng tháng từ:
112.845.000 VNĐ
Trả trước: 2.492.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
V220-cdi Mercedes-Benz V 220 CDI NEW 2.569.000.000 Trả góp Mercedes V220 CDI hàng tháng từ:
29.079.000 VNĐ
Trả trước: 642.250.000 VNĐ
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
GLS 350 Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC

3.899.000.000

Hoặc trả góp hàng tháng từ:

44.135.000 VNĐ

Trả trước: 974.750.000 VNĐ

lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

gls 400 Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC

4.279.000.000

 

Hoặc trả góp hàng tháng từ:

48.435.000 VNĐ

Trả trước: 1.069.750.000 VNĐ

lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

gls 500 Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC

6.029.000.000

 

Hoặc trả góp hàng tháng từ:

68.245.000 VNĐ

Trả trước: 1.507.250.000 VNĐ

lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

11 Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC 1.789.000.000 Trả góp Mercedes GLC 250 hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
 2016-GLC-SUV-014-MCFO Mercedes-Benz GLC 300 AMG 4MATIC 2.039.000.000 Trả góp Mercedes GLC hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm
Mercedes-Benz GLC 300 4matic coupe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC coupe 2.899.000.000 Trả góp Mercedes GLC hàng tháng từ: LH
Trả trước: LH
lãi suất 7% năm đầu tiên, vay 108 tháng hoặc 9 năm

Liên hệ:duongtd1102@gmail.com